Hier vindt u een vormingsaanbod voor basismedewerkers, middenkader en leidinggevenden uit welzijn, zorg en onderwijs.

Ons vormingsaanbod wordt steeds inhoudelijk vernieuwd en uitgebreid en heel wat deskundigen uit de scholen en zorginstellingen van de Broeders van Liefde staan garant voor een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief: u verwerft kennis en vaardigheden die u onmiddellijk kan toepassen in uw concrete werkomgeving. Elke vorming heeft een specifieke en unieke inhoud.

Vragen