Vormingscentrum Guislain vzw – Broeders van Liefde te Gent, werd in 1985 opgericht vanuit de School voor Psychiatrische Verpleegkunde Guislain, op initiatief van Br. dr. René Stockman en enkele leerkrachten. Men streefde met dit Bijscholingscentrum vooral naar navorming voor medewerk(st)ers uit de geestelijke gezondheidszorg.

In de jaren ’90 richtte het Vormingscentrum Guislain zich hoe langer meer ook naar leerkrachten uit het gewoon – en buitengewoon onderwijs en de medewerk(st)ers uit de zorg voor personen met een handicap.

Vormingscentrum Guislain organiseert tal van studiedagen, seminaries en vormingen over de meest diverse onderwerpen, op de campussen in Gent alsook ‘op verplaatsing’ in de scholen en zorgcentra van de Broeders van Liefde. Tevens stellen we onze infrastructuur open voor derden voor de organisatie van studiedagen, seminaries en vormingen.