Vrede of oorlog in een interculturele wereld

16 oktober 2014 – Vormingscentrum Guislain, Gent

VREDESNAMIDDAG  VREDESNAMIDDAG2  VREDESNAMIDDAG4

Is vrede in een interculturele samenleving louter een utopie of kunnen we er zelf wel degelijk een bijdrage toe leveren?

De bedoeling van deze namiddag is het belang van ieders bijdrage aan de vrede op persoonlijk en maatschappelijk vlak te onderstrepen. We reiken de leerlingen een aantal tools aan om ook in hun persoonlijk leven geweld zoveel mogelijk te voorkomen en conflicten op een constructieve manier op te lossen. Tijdens het panelgesprek met ervaringsdeskundigen worden thema’s zoals interculturaliteit, racisme en integratie verder uitgediept.

VREDESNAMIDDAG3  VREDESNAMIDDAG1  VREDESNAMIDDAG5

Folder