MZ cover

Met Zorg, dat tot en met 2003 werd gepubliceerd, wil(de) een blijvende inspiratiebron zijn voor organisaties en verenigingen van sociaal-cultureel werk en andere sociale of educatieve organisaties m.b.t. alle mogelijke initiatieven op het gebied van opvoeding, gezondheid en welzijn. In Met Zorg vindt u algemeen vormende artikels die vanuit een christelijk geďnspireerde deskundigheid zijn geschreven en waarvan de relevantie actueel blijft.

Klik hier voor een overzicht van de verschenen jaargangen.

 

 

P&V coverPsychiatrie en Verpleging. Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg richt zich, zoals de titel zegt, tot alle hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen.
Psychiatrie en Verpleging brengt artikelen die theoretische inzichten naar de praktijk vertalen, artikelen over methodieken, nieuwigheden en problemen in de psychiatrie, met aandacht voor somatiek, pastoraat en ethiek. Het wil zo de interdisciplinaire dialoog optimaliseren en de professionalisering van de zorg bevorderen. Daarvoor zijn ook de aankondigingen van vormingen en studiedagen en de boekbesprekingen erg interessant. Psychiatrie en Verpleging verschijnt 6 keer per jaar en staat dus jaarlijks garant voor zowat 400 bladzijden vakliteratuur.

Sinds de jaargang 2005 zijn de vorige nummers voor de abonnees beschikbaar in PDF-formaat: www.fracarita.org/psychiatrie-en-verpleging. Vervolgens klikt u op ‘open hier het aanmeldscherm’ en geeft u uw persoonlijke toegangscode in.

Wilt u een abonnement? Neem dan contact op met uitgeverij Garant, via chantal.vandevloet@garant.be, of +32 (3) 231 29 00.

 

EMMAUS coverVanaf jaargang 2006 wordt Emmaüs – voor wie met Christus door de tijd wil gaan met een vernieuwde redactie verdergezet en uitgegeven door Vormingscentrum Guislain vzw, onder impuls van Br. René Stockman.
Emmaüs is een tijdschrift voor bezinning en gebed, dat steeds op weg wil zijn. Het speelt accuraat in op de maatschappelijke evoluties en verschijnt 5 maal per jaar.

EMMAUS INHOUD 2016-2006

Abonneren kan door overschrijving op rekening van Vormingscentrum Guislain vzw
België en Nederland: 14 euro, andere landen: 20 euro
IBAN: BE60 4453 5536 0170 – BIC: KREDBEBB met vermelding ‘abonnement Emmaüs’