Cookies en hoe ze ook een voordeel zijn

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle websites doen. Zij helpen u bij uw websitebezoek om de website goed te ervaren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u surft op websites.

Onze cookies helpen ons:

 • om de website te laten werken zoals voorzien
 • de nodige instellingen, tijdens en na uw bezoeken, te onthouden
 • de snelheid / veiligheid van de website te optimaliseren

We gebruiken geen cookies om:

 • persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • geen gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • om gegevens door te geven naar advertentienetwerken
 • om persoonlijk identificeerbare gegevens door te geven aan derden
 • om commissies te verkrijgen of te betalen

Hierna vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken

U verleent ons toestemming om cookies te gebruiken

Als de instellingen van uw gebruikte software, die u gebruikt om deze website (via uw browser) te bekijken, zijn aangepast om cookies te aanvaarden, dan interpreteren wij dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op deze website.

Als u geen gebruik van cookies op onze website wenst te maken dan kan u verder zien hoe dit moet. Dit betekent wel dat onze site mogelijks niet naar behoren zal werken.

Meer over onze Cookies

Onze cookies (functionele cookies)

Wij gebruiken cookies om onze website te laten werken zoals:

 • Onthouden indien u wel, al dan niet, aanvaardde

Er is geen manier om te voorkomen dat deze cookies worden ingesteld als ‘niet gebruiken’ op onze website.

Cookies van anderen

Onze site, net als de meeste websites, bevat functionaliteit verstrekt door derden. Een bekend voorbeeld is een embedded YouTube-video. Onze site bevat de volgende elementen die cookies gebruiken:

 • cookies voor bezoekersstatistieken (anoniem)
  Wij gebruiken cookies om bij te houden hoeveel bezoekers op onze website kwamen, welke technologie zij gebruiken (vb. Mac of Windows, hetgeen ons kan helpen wanneer onze website niet zou werken), hoe lang men op de website was, welke pagina’s werden bekeken, enz.
  Deze informatie helpt ons onze website te verbeteren. Deze zogenaamde ‘analytische’ programma’s geven ons, op ‘anonieme basis’, hoe bezoekers op onze website geraakten (vb: via welke zoekmachine), indien zij onze website voorheen reeds hebben bezocht.

Het uitschakelen van dergelijke cookies zal waarschijnlijk de functionaliteit breken van de cookies van deze derden.

Cookies Uitschakelen

Meestal kunt u cookies uitschakelen door het aanpassen van de instellingen van uw browser waarbij het aanvaarden van cookies wordt gestopt. Als u dit doet zal waarschijnlijk de functionaliteit van onze website en een groot deel van de websites van de wereld beperkt worden omdat cookies een standaard onderdeel zijn van de meeste moderne websites.

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt rond cookies die betrekking hebben op zogenaamde “spyware”. In plaats van deze cookies uit te uitschakelen in uw browser zal anti-spyware software hetzelfde doel bereiken. Deze software zal invasieve cookies automatisch verwijderen. Meer informatie over het beheren van cookies met anti-spyware software kan u hier vinden (Engelstalig).

De cookie-informatie tekst op deze site is afkomstig van content die door Attacat Internet Marketing is bekomen. Attacat is een marketing bureau gevestigd in Edinburgh. Als u soortgelijke informatie voor uw eigen website wenst, kan u via hun website hun gratis cookie-audit tool gebruiken.

English version

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites

Our cookies help us:

 • Make our website work as you’d expect
 • Remember your settings during and between visits
 • Improve the speed/security of the site

We do not use cookies to:

 • Collect any personally identifiable information (without your express permission)
 • Collect any sensitive information (without your express permission)
 • Pass data to advertising networks
 • Pass personally identifiable data to third parties
 • Pay sales commissions

You can learn more about all the cookies we use below

Granting us permission to use cookies

If the settings on your software that you are using to view this website (your browser) are adjusted to accept cookies we take this, and your continued use of our website, to mean that you are fine with this. Should you wish to remove or not use cookies from our site you can learn how to do this below, however doing so will likely mean that our site will not work as you would expect.

More about our Cookies

Website Function Cookies

Our own cookies

We use cookies to make our website work including:

 • Remembering if you have accepted our terms and conditions

There is no way to prevent these cookies being set other than to not use our site.

Third party functions

Our site, like most websites, includes functionality provided by third parties. A common example is an embedded YouTube video. Our site includes the following which use cookies:

 • Anonymous Visitor Statistics Cookies
  We use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn’t working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc. This helps us to continuously improve our website. These so called “analytics” programs also tell us if , on an anonymous basis, how people reached this site (e.g. from a search engine) and whether they have been here before.

Disabling these cookies will likely break the functions offered by these third parties

Turning Cookies Off

You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies (Learn how here). Doing so however will likely limit the functionality of our’s and a large proportion of the world’s websites as cookies are a standard part of most modern websites

It may be that you concerns around cookies relate to so called “spyware”. Rather than switching off cookies in your browser you may find that anti-spyware software achieves the same objective by automatically deleting cookies considered to be invasive. Learn more about managing cookies with antispyware software.

The cookie information text on this site was derived from content provided by Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk/, a marketing agency based in Edinburgh. If you need similar information for your own website you can use their free cookie audit tool.