In samenwerking met de begeleidingsdienst voor het vak godsdienst in het secundair onderwijs van de Broeders van Liefde werkte Vormingscentrum Guislain in het kader van de missie van de Broeders van Liefde een mappensysteem uit in het thema Werken aan mens…wording.
Dit thema wordt maandelijks vertaald in een specifiek aspect ervan dat op zijn beurt verwijst naar een cluster aandachtspunten. Leerkrachten vinden er didactische wenken tot zelfs uitgeschreven lesvoorbereidingen die helpen bij het integreren van deze maandelijkse aandachtspunten in hun lessen.
De mappen zijn beschikbaar in elke secundaire school van de Broeders van Liefde.

Hieronder vindt u de inhoud voor schooljaar 2002-2003 tot en met schooljaar 2013-2014:

9September

vriendschap, gastvrijheid, vriendelijkheid, openheid, relatiebekwaamheid, samenhorigheid, teamgeest, verbondenheid

 

10 maandpuntenOktober

orde, efficiëntie, doelmatigheid, functionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid, rechtvaardigheid, …

 

11November

godsdienstigheid, geloven, zingeving, innerlijkheid, gebed

 

12December

werkzaamheid, menswording, taakinzet, engagement, ambitie, identiteit, …

 

1Januari

zelfbeheersing, geduld, wilskracht, zelfkennis, wijsheid, soberheid, …

 

2Februari

wellevendheid, levensstijl, beleefdheid, hoffelijkheid, cultuur, …

 

3Maart

eerbied, respect, tact, waardering, verwondering, verdraagzaamheid, aanvaarding, …

 

4

April

Nederlands: onze moedertaal, mondigheid, taalvaar-digheid, contactvaardigheid, dialoog, expressie, communicatie, …

 

5

Mei

eerlijkheid, fair-play, oprechtheid, gerechtigheid, waarachtigheid, vertrouwen, trouw, …

 

6Juni

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, …