Voormalig Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

DANNEELSDe aartsbisschop werd op 2 februari 1983 verheven tot het kardinaalschap. Als lid van het kardinalencollege is kardinaal Danneels een bevoorrechte adviseur van de paus in zijn beleid en pastorale zorg voor de universele Kerk, aldus de Bisschoppenconferentie, die de kardinaal dankt voor al de jaren dat hij de band tussen de Heilige Stoel en de katholieke Kerk in België behartigd heeft.

Traditioneel intussen zijn de Kerst- en Paasbrochures van zijn hand. Een omschrijving van de meest recente vindt u op www.kerknet.be of via deze link.

Maandelijkse publiceerde kardinaal Godfried Danneels een nieuwsbrief in Pastoralia, het beleidsblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.