Elke maand (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe editie van ‘Onze-Lieve-Vrouw der Roepingen’, waarin Br. Luc Maes een meditatie houdt.

Februari 2018 – Getuig van de hoop die in je leeft!

We gaan een nieuwe sterke tijd van het kerkelijk jaar in. De veertigdagentijd wil ons heel sterk doen kijken naar Jezus. Hou je hart en je ogen open voor Hem. Jezus volop liefde geworden over de grens van zijn dood heen. Dagelijks kunnen we hem bij manier van spreken bezig zien in de evangelies. Zijn begaan zijn met mensen, de manier waarop, appelleert ons. Zijn hoop en zijn blijvend vertrouwen in uitzichtloze situaties intrigeert mensen. Liefde over de grenzen van de dood bestaat! Hoe donker en duister ook in de harten van de mensen, het innerlijk licht, Gods licht wordt nooit gedoofd. Tekenen van hoop zijn ook zichtbaar in ons en rondom ons. Getuig van de hoop en de dankbaarheid die in je leven. Getuig in je omgang met anderen van je hoop, niet gebaseerd op eigen kunde maar vooral gestaag gebouwd op Gods beloften dat zijn liefde ons nooit loslaat hoe het ook stormt in en buiten ons. We kunnen wel eens omvallen en we zullen wel eens omvallen maar liefde in ons en rondom ons doet ons weer opstaan. Met al onze broosheid en met de gebrokenheid van onze wereld kunnen we blijvend schuilen onder Gods grote barmhartigheid. Zijn aanhoudende gevende liefde doet liefde als een nieuwe onweerstaanbare lente groeien. Onze dagelijkse gul geschonken liefde doet onze omgeving schitteren. Mensen hebben vele vragen, vele verborgen zorgen, dikwijls zonder antwoorden: liefde brengt ons dicht bij het antwoord.
Het kan ook weer niet anders maar Maria brengt ons in deze veertigdagentijd in alle stilte bij Jezus, bron van diep innerlijk geluk! Want enkel dit draagt bij tot het geluk van allen en van onze wereld.

Januari 2018 – Ook in 2018 blijft God ons elke nieuwe dag nabij

Het nieuwe jaar lijkt ons al niet meer zo onwennig. De kersttijd heeft liturgisch reeds plaats gemaakt voor de gewone tijd door het jaar. Heel wat wensen hebben we uitgesproken en die drukken een dieper verlangen naar vrede, verbondenheid en geluk uit. We willen er aan werken maar lief en leed wisselen zich weer af. Deugddoend is het diepe besef dat we in God onze echte houvast vinden. Zijn beloften komt Hij heel concreet iedere dag opnieuw na. Hij laat ons en de wereld nooit los ook al vinden we dat wij mensen er niet veel van terechtbrengen. Zijn Woord blijft ons oproepen om onze stappen te blijven zetten. Om werk te maken van een klimaat van solidariteit. Om blijvend werk te maken om een liefdevolle, hartelijke gemeenschap op te bouwen. Uit eigen kracht kunnen we dit niet: de H. Geest met zijn vele gaven blijft ons nabij. Vertrouwen wij ons toe aan zijn liefde, aan zijn kracht en zijn onderscheiding. Er is moed nodig om steeds voor het goede en het ware te kiezen vooral daar waar men dit alles als naïef bestempeld.
Vertrouw! In 2018 blijft God ons ook nabij, overal is Zijn werking te bespeuren. 2018: een uitnodiging om onze energie te steken in het goede, het mooie en het ware rondom ons. Ondanks alle tegenschijn kunnen we groeien in dankbaarheid voor de vele kleine opmonterende dingen die er overal zijn. Het mag niet meer duister zijn waar wij komen!
Laten we volharden in het doen van het eenvoudige goede want enkel dit draagt bij tot het geluk van allen en van onze wereld. Laten we doorheen het ganse jaar, wat Kerstmis blijven voor elkaar.

Oktober – November 2017  – Hij blijft steeds naar ons zoeken

De laatste twee maanden van 2017 dienen zich aan. De herfst maakt zich volop klaar voor het winterseizoen. Een tijd van donkerte, van meer ingetogenheid breekt aan. Een tijd waarin we ons weer meer voelbaar verbonden weten met onze dierbare overledenen: gevoelens van gemis worden weer scherper maar ook gevoelens van innige verbondenheid blijven groeien. Onze overleden blijven voor ons aanwezig over hun dood heen. Ondertussen gaat het leven verder: dagelijkse zorgen, kleine vreugden en pijn wisselen zich af. Wereldconflicten laten ons niet onberoerd en het valt voor mensen erg moeilijk om het licht te blijven zien in de duistere kanten van onze wereld. We hebben nood aan houvast en aan perspectief. De Bijbel blijft ons een hoopvolle horizont aanreiken ook voor deze dagen. God blijft steeds naar ons zoeken. De Bijbel ontkent helemaal niet de harde realiteit van het kwade. Maar ondubbelzinnig is de blijde boodschap dat de schaduwzijden in ons leven en in onze wereld uiteindelijk zullen verdwijnen voor het milde licht van Gods onvergankelijke liefde. ‘We zijn zondaars maar onvoorwaardelijk blootgesteld aan de barmhartigheid en vergeven door de overdadige liefde van God.’ (A. Louf)
Op heel wat plaatsen wordt in de Bijbel Gods liefde heel persoonlijk naar ieder van ons uitgedrukt. In psalm 63 wordt in de vertaling van Huub Oosterhuis heel pakkend gezegd dat God ons op zijn rug gebonden heeft en dat Hij ons met beide handen vasthoudt. Een beeld van uiterste nabije zorg! Ook als wij helemaal niet aan Hem denken, denkt Hij aan ons. Wat er ook gebeurt, we worden toch door en door graag gezien door God. Het besef van deze persoonlijk liefde voor ons weekt energie in ons los om “gul, graag en gratis” in het leven te staan. Ik weet het: het klinkt naïef en het is naïef. Indien we Jezus’ weg volgen, ontdekken we dat dit een heel vruchtbare weg is.
Maria heeft dit zelf ervaren en wil ieder van ons verder op onze levenstocht begeleiden.

Mei 2017 – God zelf heeft gezegd: Ik laat u niet alleen (Heb. 13, 5)  

Voorzichtig, wat aarzelend en toch met durf en kracht vierde de kerkgemeenschap de volheid van het paasgebeuren. Niet uit eigen kracht maar gelovig bouwend op het Leven, op de Liefde die sterker is dan alle dood. In dit diepe gebeuren willen we met ons hart verder doordringen gedurende de paastijd. Op allerlei manieren willen mensen dit hoopvolle gebeuren uitdrukken. Een heel mooie tekst vond ik in een toegestuurde paaswens: “Het leven overwint altijd. Je kunt miljoenen mensen vermoorden, je kunt vliegtuigen door hoge gebouwen heen laten vliegen, je kunt mensen op de vlucht én in de dood jagen je kunt een atoombom gooien. Maar je moet als mens niet de arrogantie hebben te denken dat je baas bent over het leven. Het leven laat zich niet beknotten en aan banden leggen. Het groeit er alle kanten weer uit. Pasen is nieuw leven.” Wat doet het deugd om nieuw leven te maken. Ook de lente die verder doorbreekt, kan ons dat diepe gevoel geven. Verdriet, pijn, lijden zijn niet weg maar toch zitten er reeds in elk verdriet en in elke pijn sprankels van hoop verborgen. Met de jaren kunnen we dit meer en meer zien! Hoop en verdriet zijn oevers van het leven. Voor ons lijkt het leven dikwijls op de onderkant van het tapijt. Het lijden in ons en rondom ons beletten ons te durven geloven in de bovenkant van het tapijt. We hebben het moeilijk om blijvend in het echte leven te geloven. Geloof, hoop en liefde doen ons meer en meer de bovenkant van het mooie tapijt, van het echte leven vermoeden. Sommige mensen laten ons met hun leven aanvoelen wat in de titel uitgedrukt staat: “God zelf heeft gezegd: Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten” (Heb. 13, 5).Maria en zovele anderen zijn ons in dit geloof voorgegaan!

Maart 2017 – Ontroerd door de liefde van Jezus

Met deze gedachte gaan we verder in februari. Uit deze tekst spreekt weer een diep vertrouwen. Allen ontmoeten we mensen die in een nacht zwart en zwaar zitten en we voelen onszelf daarbij zo machteloos en klein om te helpen. Geloof dan vooral dat je stille aanwezigheid en nabijheid een diepe kracht zijn. Vertrouw deze medemensen met heel de warmte van je hart ook aan Jezus, aan Maria of aan een van je dierbare heiligen of overledenen toe. Het speelt helemaal geen rol welke inrijpoort je gebruikt want de liefde zoekt, vindt met en zonder omwegen de juiste richting. Houd vol op de weg van de liefde! Zeker zal je hier en daar wat schuchter licht ontwaren! Tijdens een afscheidsviering van een medebroeder hoorde ik het volgende psalmvers aanhalen: ‘In vrede leg ik mij neer en aanstonds sluimer ik in, want U, mijn God, U laat mij zonder zorgen rusten.’ Dat aanstonds insluimeren is de meesten onder ons niet gegeven. En toch kan deze gedachte diep in ons als een vruchtbaar zaadje groeien. Want God meent het met zijn trouw en met zijn zorg voor ons en laat dit nu reeds zien. Vragen we Hem om iets heldere ogen om zijn warme Aanwezigheid te bespeuren. We gaan ook weer naar de nieuw sterke tijd van het kerkelijk jaar: de veertigdagentijd. Onze Kerk geeft ons een grote L.-VROUW der roepingenfebruari 2017Al vrijheid om deze bezinningstijd door te maken als individu en in gemeenschap. Er wordt ons heel wat materiaal aangeboden. Stilte, gebed, lezing, deelname aan gemeenschappelijke momenten kunnen goede stapstenen zijn op weg naar meer innerlijkheid. Op weg naar een grotere Liefde in ons leven! We kunnen hierbij blijvend op de H. Geest met zijn grote liefde en onderscheiding rekenen. Ook Maria en zovele andere dierbaren blijven ons trouw begeleiden opdat er meer vreugde in ons en in de wereld komt.

Februari 2017 – Al is de nacht nog zo zwart en zwaar: de liefde verlicht zelfs het donkerste duister (India) 

Met deze gedachte gaan we verder in februari. Uit deze tekst spreekt weer een diep vertrouwen. Allen ontmoeten we mensen die in een nacht zwart en zwaar zitten en we voelen onszelf daarbij zo machteloos en klein om te helpen. Geloof dan vooral dat je stille aanwezigheid en nabijheid een diepe kracht zijn. Vertrouw deze medemensen met heel de warmte van je hart ook aan Jezus, aan Maria of aan een van je dierbare heiligen of overledenen toe. Het speelt helemaal geen rol welke inrijpoort je gebruikt want de liefde zoekt, vindt met en zonder omwegen de juiste richting. Houd vol op de weg van de liefde! Zeker zal je hier en daar wat schuchter licht ontwaren! Tijdens een afscheidsviering van een medebroeder hoorde ik het volgende psalmvers aanhalen: ‘In vrede leg ik mij neer en aanstonds sluimer ik in, want U, mijn God, U laat mij zonder zorgen rusten.’ Dat aanstonds insluimeren is de meesten onder ons niet gegeven. En toch kan deze gedachte diep in ons als een vruchtbaar zaadje groeien. Want God meent het met zijn trouw en met zijn zorg voor ons en laat dit nu reeds zien. Vragen we Hem om iets heldere ogen om zijn warme Aanwezigheid te bespeuren. We gaan ook weer naar de nieuw sterke tijd van het kerkelijk jaar: de veertigdagentijd. Onze Kerk geeft ons een grote L.-VROUW der roepingenfebruari 2017Al vrijheid om deze bezinningstijd door te maken als individu en in gemeenschap. Er wordt ons heel wat materiaal aangeboden. Stilte, gebed, lezing, deelname aan gemeenschappelijke momenten kunnen goede stapstenen zijn op weg naar meer innerlijkheid. Op weg naar een grotere Liefde in ons leven! We kunnen hierbij blijvend op de H. Geest met zijn grote liefde en onderscheiding rekenen.
Ook Maria en zovele andere dierbaren blijven ons trouw begeleiden opdat er meer vreugde in ons en in de wereld komt.

Januari 2017 – In het hart van elke winter schuilt het vermoeden van lente (Kahlil Gibran)

We zijn nog in de nieuwjaarsmaand. Een maand waarin mensen weer het beste van zichzelf hebben gegeven in allerlei wensen en attenties. Meer en meer voelen we ook aan dat vrede helemaal niet vanzelfsprekend is. Angst en onzekerheid schijnen toe te nemen; maar ook het diepe gevoel dat er een positieve kracht in mensen blijvend schuil gaat. Voor christenen is Kerstmis: Gods menswording in het leven van elke dag concreet te maken. En als je ondanks alles wat er schort met klare ogen kijkt, zie je blijvend veel goeds in alle stilte gebeuren. Muurkranten geven dit diepe gebeuren gevat weer: ’Het grote geschenk met Kerstmis: de kleine vriendschap die over nieuwjaar verder gaat’. Dat is onze houvast: God die in Jezus zijn persoonlijke vriendschap aan ieder van ons blijft aanreiken. Dit wordt in de bijbel op zoveel plaatsen troostend uitgedrukt. Zie bijv. Micha 7,7: ‘Maar ik, ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God’. Er spreekt uit deze tekst een sterk vertrouwen in God uit. Iets dat ons doet zeggen: ja, dat wil ik ook. Door lezing, door gebed kunnen we ons meer ontvankelijk voor deze diepte maken. Maar met de jaren geeft God aan ons verlangen naar vertrouwen meer vastheid. Zo kunnen we ook een houvast voor velen zijn. Dit alles gebeurt door kleine daden van goedheid, van beschikbaarheid, heel bescheiden. Het wonder zit en het blijft in de kleine dingen zitten. ‘Een vriendelijk woord kost niet veel tijd, de echo ervan duurt eindeloos’ (Moeder Teresa). We trekken verder het nieuwe jaar in maar we zijn nooit alleen: God, de H. Drieéénheid verblijft diep in ons, samen met mensen die soms als echte engelen voor ons zijn.
Laten we ook telkens onze zorgen toevertrouwen aan Maria, de moeder van ons allen. Laat al je wensen bij God bekend worden. Ook dierbare overledenen zijn ons een blijvende steun!
Veel moed, vertrouwen en ondanks alles een diepe vreugde in 2017.

 

November 2016 – Een grote Liefde wacht op ons

november-2016November, december: wij verwijlen bij onze dierbare overledenen. Met de jaren worden we gevoeliger voor de gemeenschap van de heiligen: één groot samenzijn zonder pijn, verdriet en lijden in een onvoorstelbare vreugde! God wil zijn beloften waar maken wars alle duistere kanten in ons en in onze wereld. God weet en kent ons klein geloof en ons zwak vertrouwen maar Hij laat ons nooit los; Hij laat de mensheid niet in de steek! Dat is die schat die we in onze diepe broosheid dragen. Hoe soms het grote perspectief ook verduisterd wordt, een grote Liefde wacht op ons! De wereld hunkert naar menselijkheid hoe wreed mensen ook kunnen zijn. Velen voelen het diep aan dat het draait om de Liefde in hun leven. Steeds opnieuw staan er mensen op die in de grauwheid van het bestaan engelen zijn voor anderen en dit over rassen, talen en godsdiensten heen. Laten we steeds opnieuw voor het goede kiezen, laten we steeds het goede doen. ‘Laten wij zo lang de werken van liefde verrichten, zolang over de liefde spreken en ervoor bidden tot God die liefde in alle harten ontsteekt’ : woorden van Petrus Jozef Triest. Een mooi, zinvol levenswerk! Ook werd in deze periode het ‘Jaar van barmhartigheid’ afgesloten: dit jaar van genade heeft op vele plaatsen hoop gebracht. Hoop die verder blijft uitdeinen.
Ook de advent en Kerstmis staan weer voor de deur. God komt weer aankloppen. God komt ons bemoedigen in onze beste verlangens en sterker nog, hoopvoller nog: God blijft ons het meest nabij in onze zwakheid. Laat ons steeds de beste keuze maken: kiezen voor een zelfvergeten, dienstbare liefde in alle stilte en bescheidenheid overal waar we komen. Laat ons in alle donkerte moed houden want de liefde zal het laatste woord hebben, daarvoor staat God borg! Maria, moeder van ons allen, zal ons verder begeleiden op onze levenstocht. Ook de H. Geest met zijn vele gaven zal ons bijstaan met zijn onderscheiding! ‘Behandel iedereen zacht en vriendelijk‘ (P.J. Triest)
.

Oktober 2016 – Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen (Ps 36,8)

oktober-2016In juni schreef ik nog: ‘Tot in september!’ Het ondergaan van een bypass-operatie met goed resultaat en met een lange revalidatieperiode maakt dat het ‘blaadje’ een maand later bij u terecht komt. Een chirurgische ingreep ondergaan, is een ingrijpend gebeuren: je hebt de touwtjes niet meer in handen en ook mentaal krijg je een deuk. Een mengeling van tegenstrijdige gevoelens houden je in de ban totdat alles weer heel geleidelijk uitklaart. Ook je geloof en je vertrouwen komen onder druk te staan en worden getest: je voelt wat beter aan dat je het niet uit eigen kracht kunt. Doorheen alles schitteren ook zovele zorgzame en liefdevolle attenties: de zorg van dokters en personeel in het ziekenhuis, de korte bezoekjes, de kaartjes, het verblijf voor de revalidatie in een rustige omgeving. Ook ben je bewuster van de goede verzorging die je te beurt valt terwijl zovele mensen op aarde dit moeten ontberen. Een vraag die pijn doet en je krijgt er geen antwoord op … Daarom voel je dan ook mee met zovele andere zieken, vooral met hen die minder rooskleurig nieuws te horen krijgen. Je voelt ook dat je in deze situatie gedragen wordt. Dat je op dit alles maar kunt antwoorden door meer liefde te zijn en meer liefde te doen. Laat de hoop je blij maken: de hoop dat de Drie-éénheid ons in alles draagt, dat de Drie-éénheid met een waarachtige liefde van ons houdt. ‘Alles, het goede, het ontoereikende, het armzalige, het kwade en het slechte wordt onder Zijn oog hersteld’ (Guardini) (Uit Heiliging). De hoop blijft boven drijven dat wij, ondanks al onze twijfels en angsten, toch blijvend en voor altijd kunnen schuilen in de schaduw van Zijn vleugels. Dit maakt ons diep blij!
Ook Maria blijft ons steeds nabij met haar tedere zorg. Laten we telkens opnieuw geloven en vertrouwen!

Juni 2016 – Wees als een zachte bries waarin anderen God kunnen vermoeden

juni 2016De vakantiemaanden dienen zich aan: mensen verleggen hun bezigheden en verlangen naar rust na zovele opslorpende activiteiten. Velen kunnen een keuze maken. Blijf ook alert voor de innerlijke stuwing van de H. Geest. Stem je ook af op de diepere verlangens in jezelf. Zoek de bronnen waaruit levend water opborrelt. Zet je deuren en ramen verder open voor de je omringende wereld, voor de verscheidenheid van mensen. Zie ook rondom je de pracht van de natuur. Geef tijd en ruimte aan God zodat Hij je mag en kan vervullen met vrede en vreugde. Ook de ‘muurkranten’ geven ons vier belangrijke woorden mee die we kunnen inoefenen tijdens de vakantietijd. Vier aandachtspunten voor ons onderweg zijn als christen: laat ons wat meer dank u zeggen en alstublieft waaruit een oprecht dienstbaar hart spreekt. Laat ons wat meer het woord proficiat gebruiken en zo naar elkaar waardering uitdrukken. En ons samenleven kan niet zonder een sorry. In de houding van vergeving zit voor ieder van ons een groot groeipotentieel. Zo leven als christen doet ons onder elkaar zijn als een zachte bries: zonder veel woorden maar deugddoend. Een andere tijdsinvulling biedt ook ruimte voor verstilling, reflectie en gebed. Biedt ook kans om de liefde van God beter te ontdekken: God die elke mens in zijn oneindige liefde draagt. Ook Maria begeleidt ons allen verder in onze zoektocht naar meer geluk voor onszelf en voor elkaar.

Mei 2016 – Laat de moed niet zinken! (Sef 3, 16b)

mei 2016De paastijd mondt uit in het Pinksterfeest en waaiert in de ‘gewone tijd van het jaar’ in allerlei kerkelijke feesten verder uit: het feest van de H. Drie-eenheid, Sacramentsdag, H. Hart van Jezus, … Intussen moeten we het stellen met de Helper die de Vader ons zendt. De H. Geest met zovele gaven en met zoveel liefde wil ons verder loodsen doorheen de wederwaardigheden van het leven. Met Pinksteren in de volle schijnwerpers maar spoedig lijkt Hij weer een beetje te verdwijnen in de anonimiteit. En toch is de realiteit wat in de tekst ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ zo mooi is neergeschreven. De Geest verlangt niets anders dan ons te helpen en samen met ons het aanschijn van de wereld te veranderen. Hij is de stille Gast, de grote Trooster, in onze diepste diep ons overvloedig geschonken bij ons doopsel en bevestigd in ons Vormsel. Hij wil met ons werken helemaal aangepast aan ons temperament om liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5, 22-23a) in ons en door ons overal te doen groeien. We blijven steeds onder de maat maar voor de H. geest is dit geen enkel probleem. Het goede gebeurt door ons, onvolmaakte mensen! ‘Wij en de H. Geest’, staat zo dikwijls vermeld in de Handelingen van de Apostelen en wij ‘boeren’ graag op ons eentje alleen verder … Neem voor onderweg de H. Geest wat bewuster mee elke dag opnieuw. Maak het af en toe bewust stil in je druk bestaan. Zoek het goede, het schone, het echte dicht bij u. Laat bij dit zoekwerk ook Maria je vergezellen want waar de Geest volop werkt is Maria in de buurt. Ook het feest van het H. Hart van Jezus zelf (3 juni) blijft ons aanmoedigen om de moed niet te verliezen. ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken’ (Mt. 11, 29) Hou je lampen van liefde brandend!

April 2016 – Laat de hoop u blij maken (Rom. 12, 12)

april 2016De ervaring van ‘Hij leeft’ werd door velen aangevoeld en in de bijbel in heel wat verhalen uitgedrukt. De eerste getuigen probeerden een diepe ervaring te verwoorden die niet te begrijpen en te grijpen valt. Zelfs de Farizeeën en de Schriftgeleerden dachten met Jezus afgerekend te hebben, maar zien zich nu geplaatst tegenover een groep van mensen die zich volgelingen van Jezus noemen. Angst had meer en meer plaats gemaakt voor durf en vrijmoedigheid. Zij laten zich leiden door de hoop die door Jezus in hen gewekt is. Het is de liefde van wie van je houdt, die je doet groeien (pater Marc Rotsaert (sj). De apostelen werden blijvend overrompeld door het diepe besef van Jezus’ trouwe liefde. En dit verhaal en deze liefde blijft zich herhalen heel de geschiedenis door. Zovele heiligen en zovele mensen voelen zich diep geraakt door deze Gods liefde. Zij kunnen niet anders dan tot grote wederliefde komen. Hoe groter men de overvloed aan goedheid aanvoelt, hoe sterker de neiging wordt zich weg te schenken en mee te delen (naar Franciscus van Sales). Vanuit de hoop gegrondvest op Jezus’ grote liefde blijven bronnen van liefde voortdurend in onze wereld opborrelen. Als mensen echt van elkaar houden, dan is God nooit ver. Paus Franciscus schrijft: ‘De onzichtbare God werd zichtbaar in barmhartigheid.’ Midden in onze dagelijkse realiteit stuwt Jezus’ Geest ons steeds verder tot meer toewijding. Onze toewijding is een afspiegeling van Gods blijvende toewijding aan ons en aan zijn schepping.  Maria blijft bij ons in al ons pogen om onze wereld voor ieder bewoonbaar te maken. Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren (Mahatma Gandhi).

Maart 2016 – Jezus navolgen … met een groot hart

maart 2016Op de derde zondag van de vastentijd was ik in het Pastoraal Centrum Seminarie in Hasselt. Daar wordt (tot 16 mei) de kruisweg van het licht van Ingrid Meyvaert (atelier Mestdagh) ten toon gesteld. In twaalf glas-in-loodpanelen wordt abstract de weg naar het Licht uitgedrukt. Een sobere meditatieve uitgesproken commentaar bracht me heel geleidelijk dichter bij de lijdensweg van Jezus, bij de lijdensweg van vele mensen. Ook was het een bezinning over mijn eigen weg naar meer licht, naar het volle Licht. De vastentijd nodigt ons uit om bewuster met Jezus op weg te gaan. We kunnen de tragiek van zijn leven echt meevoelen. Zijn lijden echoot verder in het onnoemlijke lijden van onze wereld. We zien ook Jezus’ begaan zijn. We zien zijn keuze voor de mensen, vooral kleine mensen, zondaars was hij nabij. We voelen ook zijn grote eerbied voor zijn Vader, zijn groot vertrouwen, zijn hoop en zijn geloof. In de vier evangelies en in de Handelingen zien we dat Jezus’ leven niet doodloopt. Ondanks de verscheidenheid van de verhalen wordt de kern klaar: Hij leeft!In één van de oudste hymnen (Fil. 2, 6-11) wordt de kern van Jezus’ leven, als dienaar van God weergegeven: Christus, de dienaar van God: “Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen: Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als de mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Opdat ieder tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.” Het gaat over Jezus die zich totaal in liefde heeft weggegeven. Zulke liefde maakt ons klein en stuwt ons tot navolging. Maria blijft ons steeds nabij in onze levenstocht naar meer Licht en Liefde!

Februari 2016 – God, ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp (Ps 40, 11a)

februari 2016Het jaar gaat verder open: de vele mooie wensen blijven als een uitdaging tot realisatie in vele harten sluimeren. Dagdagelijks kleine concrete liefdedaden stellen telkens opnieuw op de plaats waar we leven is het aanschijn van de aarde veranderen. Zoals het zo mooi en concreet verwoord werd in de tekst van een homilie die ik toevallig in handen kreeg: ‘De mensen rond u altijd nieuwe kansen geven, geen zeven keer, maar tot in het oneindige. Als men u op de wang slaat, de andere wang aanbieden. Aan de kant van de weg gaan uitkijken of uw verloren zoon of ouder of partner of vriend nog niet in aantocht is. Niet te veel bezig zijn met geld, eer en macht. Een bijzondere voorliefde tonen voor de zwakken en uitgestotenen en daarnaar handelen. De gekwetste en verloren gelopen mens gaan zoeken en terugbrengen. Altijd de liefde laten primeren.’ Dit is ook navolging van Jezus zoals zovelen dit in stilte en bescheidenheid doen. Altijd de liefde laten primeren is ook waartoe we in de veertigdagentijd worden opgeroepen. Een tijd waarin weer zoveel aangeboden wordt om op de weg van goedheid en waarheid te blijven. Een tijd ook om nog verder te groeien in de bewustwording van Gods blijvende aanwezigheid in ons en in onze wereld. Een tijd om dichter te komen bij het mysterie van Gods grote liefde zodat we kunnen getuigen vanuit onze eigen diepte over zijn goedheid, zijn trouw en zijn hulp. Heiligen laten zien en drukken uit wat God in hun leven vermag. Maria is daarin heel transparant en verwijst ons voortdurend vanuit haar diepe geloof, vertrouwen en liefde naar Jezus. Maria wil ieder van ons blijvend helpen in onze zoektocht naar meer geluk!

Januari 2016 – Ik ben blij dat ik volkomen op u kan vertrouwen. (2 Kor. 7, 16)

januari 2016Deze zin van Paulus uit de Korintiërsbrief zette me aan het denken. Paulus is opgetogen over de steun die hij vanwege de christengemeenschap in Korinte mocht ondervinden. Maar ik denk ook dat dit vertrouwen een echo is van zijn diep vertrouwen in Jezus. En mogen wij ondanks alles wat we meemaken niet diep blij zijn omdat wij volkomen op God kunnen vertrouwen? Overal op aarde vierden christenen Gods menswording: een gebeuren dat verder uit deint in het nieuwe jaar. Het hoopvolle is dat Gods komen, Gods menswording zich dagelijks verder voltrekt in de wereld en in ons. De wereld kan en zal verder uitgroeien tot een meer humane wereld. Ook in ons kunnen we God ruimte laten maken voor meer liefde, meer goedheid. Ondanks alles blijft echte menselijkheid verder groeien. Deze stuwing van Gods overstromende liefde zal nooit te stoppen zijn. Dat mogen we volkomen vertrouwen! Een nieuw jaar mogen beginnen kan ook heel wat energie losmaken. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe perspectieven dienen zich aan. Maar het wordt echt nieuw wanneer we het verleden mogen en kunnen loslaten. Het meest hoopvolle is dat al wat onaf en onjuist was tijdens het voorbije jaar dat we dit mogen loslaten in Gods barmhartigheid. Bij God is nieuw echt nieuw! ‘Het verleden toevertrouwen aan Zijn barmhartigheid en de toekomst aan Zijn voorzienigheid’ is een wijze raad in de geestelijke begeleiding. En in het heden telkens opnieuw onvermoeibare kleine daden van Liefde blijven stellen. God maakt ons nieuw! Bidden we dat we naar het voorbeeld van Maria verder groeien in grote barmhartigheid en dienstbaarheid.

 

November 2015 – Je leven dagelijks (weg-)geven

november 2015‘Je leven geven’ telkens opnieuw is een oproep die duidelijk uit Jezus’ woorden opklinkt. Met een gevende houding in het leven staan telkens opnieuw kost altijd moeite maar bevat ook in zich een bron van diepe vrede en vreugde. We denken aan zovele mensen die stil en onopvallend dienstbaar in het leven staan: een sterk tegengif voor alle onverschilligheid, miskenning en onbegrip. Zichzelf weggeven van ‘s morgens tot ‘s avonds verwijst duidelijk naar de zich wegschenkende liefde van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Het duidelijkst zien we dit in Jezus, in Maria, in zovele heiligen en in mensen levend rondom ons. Gods Geest geeft ons telkens opnieuw de kracht om uit onszelf te treden. De trouw en de standvastigheid bewerkt Hij in ons. Bidden persoonlijk en met elkaar helpt ons om ons ego telkens opnieuw te heroriënteren. Tijd voorzien om te bidden helpt de H. Geest om in ons in te waaien en om de deur van ons innerlijk open te zetten voor alles wat er rondom ons gebeurt. Bidden is ook ons telkens opnieuw plaatsen onder die liefdevolle blik van God. Hij laat ons en onze wereld nooit in de steek. Elke concrete liefdedaad, hoe verborgen ook, werpt een dam op tegen het kwaad dat de hele wereld in zijn ban houdt. Toch, hoe uitzichtloos ook, het kwaad zal niet het laatste woord hebben! Dat is ook wat we in de adventsperiode weer mogen beleven: God blijft met zijn liefde komen: een eeuwige, duurzame liefde die alles en allen zal vervullen! Laten we standvastig blijven in het doen van het goede. Hierbij kunnen ook de woorden van Moeder Teresa ons inspireren: ‘ Het is niet belangrijk hoeveel je doet, maar wel hoeveel liefde je in je daden legt’. Een mooie adventstijd!

Oktober 2015 – Trouw in liefde

oktober 2015Een veel besproken gegeven. Met de realiteit van de trouw worstelen vele mensen. Met het vorderen van de jaren hebben we ook geleerd dat trouw zijn iets dynamisch is. Dat trouw zijn alles te maken heeft met het groeien in een grote zelf gave: alleen echte liefde in ons en rondom ons doet ons groeien. Trouw heeft ook te maken met op het spoor komen en het spoor blijven houden van de diepe stuwing van de Geest in ons. Vanuit ons doopsel en vormsel krijgen we een persoonlijke verantwoordelijkheid om een eigen bijdrage te leveren om een stukje ‘hemel’ te scheppen in de wirwar van positieve en negatieve ervaringen. Ondanks onze bescheiden bijdrage kunnen we blijvend opbouwend in het leven staan omdat God zelf met ieder van ons begaan blijft. Zijn liefde mogen we rotsvast vertrouwen! Ondanks alle schaduwzijden, wreedheid en lijden blijft Hij ook nu ons omringen met blijken van zorg. Als je goed kijkt vanuit een vertrouwvol hart en er tijd voor neemt, bespeur je, al is het soms maar voor even, zijn verborgen attenties. Wees waakzaam want het is moeilijk om op het goede spoor te blijven. Toch blijft Zijn Geest ons stuwen om telkens opnieuw voor het goede te kiezen. Ook Maria blijft ons nabij. We staan ook weer voor Allerheiligen en Allerzielen. Deze dagen beroeren iedereen. Gelovigen weten dat de dood niet het einde is en dat onze overledenen ons nabij blijven en precies nog beter, nog zuiverder voor ons kunnen zorgen. Wie dit blijvend durft geloven, ervaart dit op sommige momenten heel sterk. We blijven over leven, lijden en dood vele vragen hebben; we krijgen geen volledige antwoorden maar we geloven, dat een blijvende liefde ons soms diep kan vervullen met vrede en vreugde. We geloven en we hopen dat geen enkele liefde tevergeefs is. Laten we intussen met al het onvolmaakte in ons en rondom ons blij zijn met het goede dat overal stil en bescheiden gebeurt.

September 2015 – Een nacht zonder licht wordt een heldere morgen. (Schollaert)

september 2015Met deze hoopvolle zin gaan we stilaan het najaar in. Ons christelijk geloof biedt steeds een groot perspectief. De eerste zin van de Bijbel is heel klaar: ‘In het begin schiep God hemel en aarde … ‘ Hij neemt het initiatief; Hij heeft de draad van oneindige liefde voor mens en schepping opgenomen: onverbreekbaar en definitief. Bij God is steeds een nieuw begin mogelijk. Wij lossen dikwijls de draad en we zullen dat nog doen. De H. Drie-eenheid blijft teder naar ons omzien. Zoals een retraite pater het ooit treffend zegde: ‘God heeft helemaal geen geheugen voor zonde maar voor liefde’ (Pater Jocqué). Liefde, liefde brengen, goedheid vermeerderen: dat is de richting die we moeten blijven aanhouden. Dat is ook Gods licht doen blijven schijnen in de duisternis van onze wereld. Met de kleine, bescheiden bijdrage van mensen blijven wondere dingen gebeuren ook vandaag en dichtbij. ‘Gods licht brandt met de olie van mijn leven’ (E. Schillebeeckx). Laten we lichtstrepen blijven trekken met het licht van ons geloof hoe klein ook, met het licht van onze hoop hoe zwak soms ook, met het licht van onze bescheiden, onvolmaakte liefde. Dan trekt soms de donkere lucht van lijden, verdriet, pijn even blauw open zodat een beetje innerlijke vrede in ons hart komt. Laten we ook veel en volhardend bidden tot de H. Geest: de helper met zijn vele gaven voor ons onderweg. Gebed als zorg voor mens en wereld wordt nog steeds stil en bescheiden door velen opgenomen. Blijven we ons ook met ijver toevertrouwen aan Maria, Moeder en Middelares van genade : ook zij laat de draad met ons nooit los!

Juni 2015 – Blijf op weg gaan, ondanks alles; en blijf vertrouwen.

juni 2015Meer en meer schuiven de dagen het jaar verder in. Liturgisch zitten we in ons kerkelijk jaar zoals de natuur volop in ‘t groen. Voor vele mensen staat ook een vakantieperiode voor de deur: een tijd met volop kansen om met gewone alledaagse dingen anders om te gaan.
Ook in deze periode blijft Gods liefde ons heel nabij. We kunnen ons verder laten leiden door de H. Geest met zijn vele goede aansporingen diep in ons. Met het ouder worden zijn heel wat mensen gevoeliger geworden voor eigen pijn en voor de pijn van anderen. Verdriet in eigen leven en rondom ons zijn nooit ver weg. Eenzaamheid kan zwaar drukken en de wreedheid tussen mensen houdt velen angstig bezig. Met het ouder worden botsen velen ook op hun broosheid: ‘Het is niet meer zoals het was en het besef groeit dat het vroegere niet meer terugkomt’. Dag na dag moeten vooral oudere mensen pijnlijk inleveren. Dit proces doet ons gezichtsveld vernauwen: geluk, vreugde, vrede lijken soms ver weg. Maar even reëel zoals angst, verdriet, eenzaamheid, wreedheid tussen mensen is Gods liefde, Gods meevoelen en Gods nabijheid daar! Juist in onze kwetsbaarheid is God heel dicht. Door samen vertrouwvol naar de realiteit te kijken, ontwaren we ook licht, moed, steun om vertrouwvol verder te stappen. We dragen ‘een schat in aarden, broze potten’. De schat van blijvend graag gezien te worden in onze gebrokenheid door de H. Drie-éénheid. God laat mij nooit in de steek! Hij blijft me telkens opnieuw helpen om mijn gebrokenheid en kwetsbaarheid te dragen. Dit is onze grootste houvast!
Maria en zovele heiligen en dierbare overledenen laten ons zien dat het goed is, heel goed is, om God telkens opnieuw alle vertrouwen te geven.

Mei 2015 – Waar mensen zorgen voor elkaar, daar wordt de draagkracht sterker. (M. van den Berg)

mei 2015Het groen in de natuur is dan toch uiteindelijk overvloedig en uitbundig doorgebroken: het doet de mensen deugd: meer licht, meer warmte, meer leven rondom ons! Ook de paastijd waaiert verder overvloedig uit in allerlei kerkelijke feesten. Pinksteren: het feest van de Geest ons als gedoopten en gevormden blijvend gegeven.
Pinksteren: het feest van de Liefde als Gods vonk levend in elke mens. We werken en zetten ons ten volle in maar meestal vertrekkend en vertrouwend op eigen kracht. We werken nog te weinig vanuit de kracht van de H. Geest. We vertrouwen nog veel te weinig op die stille gast diep levend in ons. Het is een blijvend groot geschenk om van zijn werking in ons en rondom ons bewuster te zijn. Bidden we in het wel en wee van ons leven om zijn gave van liefde, vrede en sterkte. Ook om te onderscheiden in de vele keuzes die wij dagelijks moeten maken om zoveel mogelijk op de weg van een grotere liefde en zelf gave te blijven ondanks alle beperktheden in ons en rondom ons. God werkt juist doorheen onze menselijkheid. Onze kleinheid en menselijkheid is voor Hem geen probleem. In zijn grote liefde neemt Hij alles op. Vanuit die liefde gaat onze liefde iets meer gelijken op Jezus’ liefde die altijd dankbaar, steeds bescheiden, immer belangeloos is. (P. Frans Mistiaen s.j.)
Vanuit die liefde komen we ook tot diepere inzichten en meer levenswijsheid. Zoals A. Louf ergens neerschreef: ‘Alleen liefde is in staat om door de eentonigheid van het alledaagse door te stoten naar de aanwezigheid van Jezus.’ Overal waar liefde en goedheid groeit, daar is ook Maria aanwezig. Zij ook blijft ons stimuleren in onze roeping tot meer liefde.

April 2015 – Als je in zijn spoor treedt, zal je Hem vinden! (Vastenkalender)

april 2015Overal op aarde zijn we weer de paastijd ingegaan. Zoals dit jaar de natuur aarzelde om ten volle door te breken, zo ook voelt de wereld de aarzeling om ten volle voor het leven te gaan. We werden en worden allen nog steeds innerlijk getekend en geraakt door de spiraal van geweld en van niets ontziende wreedheid. Met een goedkoop oppervlakkig geloof komen we niet meer weg. En toch, kijkend en lezend in de Bijbel bevinden we ons bij de eerste leerlingen in goed gezelschap: ook zij waren niet van meet af aan de grote gelovigen. Ook zoals zij moeten en kunnen we groeien in het geloof in Jezus’ nieuwe aanwezigheid. Ook dagen ze ons uit in onze zoektocht naar de plaats van de verrezen Heer in ons persoonlijk leven en in de verschillende gemeenschappen waarin we leven. ‘Zoek Hem niet bij de doden’, zegt het Evangelie kort en krachtig. Zoek leven op, zoek ondanks alles vrede en vreugde op en ijvert hiervoor met al je talenten en krachten. ‘Spiegel je enkel aan goede dingen’, zegt een iets oudere spreuk van Bond zonder Naam (BZN). Treed in zijn spoor, in het spoor van de liefde. Liefde die telkens na elke terug- en tegenval opnieuw gegeven en getoond wordt. Vind zijn aanwezigheid in u, en in de mens naast u, de zieke medemens, de oudere mens die er wat verloren bijloopt. Treed in zijn spoor en je zult zijn aanwezigheid bespeuren. Ook Maria en de H. Jozef, zovele heiligen en dierbare overledenen blijven ons aanmoedigen om in Jezus’ spoor te treden. Zo zullen we ook op de meest begenadigde momenten van ons leven kunnen zeggen zoals Kerstin Hack: ‘Met zachte kracht verandert U mijn hart. Help mij zo te worden zoals U bent’ (Bijbel agenda).
En dit tot onze grote vreugde!

Januari 2015 – Weer een nieuw begin

roepingen jan 2015Met velen zijn we weer het nieuwe jaar mogen instappen. De echo’s van vele mooie wensen zinderen gedurende de hele nieuwjaarsmaand nog na. We hebben ons dagelijkse taken weer hernomen. Ook in het liturgisch jaar zijn we de ‘gewone’ tijd ingegaan. Tijdens de voorbije Kersttijd werd ons voortdurend hoop, innerlijke vrede en toekomst aangekondigd. Dit deed ons weer goed! Maar de zorgen waren nooit ver weg. En ook de wereldvrede, de financiële onzekerheid, de nood van vele ontheemden laten ons niet onberoerd. Maar juist in die dagelijkse realiteit zijn er steeds ‘sterretjes’ van goedheid en zorg te ontwaren. Ook in onze steeds meer eisende tijd hebben we in Jezus een blijvende tochtgenoot: bij Hem mag je jezelf zijn; je eigen tempo hebben; ook je fouten. Hij zal je nooit overvragen. Met alles kan je bij Hem terecht. Hij bezorgd ons geen spanningen. Hij blijft heel persoonlijk met ieder van ons begaan. We weten hoe we dichter bij Hem kunnen blijven: in elke Eucharistie deelt Hij zich helemaal mee. Hij blijft dat telkens opnieuw doen: wat een diepe vreugde geeft dit niet wanneer we in eigen hart iets meer openheid voor Hem voelen. Gewoon enkele minuten rustig proberen te worden in een stille kerk of kapel: gewoon dit telkens opnieuw proberen in de wirwar van gedachten en weten dat Hij daar ook voor mij is: ook dit alles brengt ons dichter bij Hem. Op onze persoonlijke tocht door het nieuwe jaar worden we blijvend omringd door Maria, de H. Jozef en zoveel andere voorsprekers. Gods Geest leeft ook in ons: we worden verder geleid; we worden verder bemoedigd en gesterkt om telkens opnieuw te kiezen voor de weg van de Liefde. De enige weg die niet fataal doodloopt. De enige weg naar een blijvende toekomst die God ons liefdevol en vrij aanreikt, telkens opnieuw. Laat ons bij alles wat we meemaken ons blijvend toevertrouwen aan Jezus.
Zoals in psalm 55 staat: ‘Laat God voor u zorgen want Hij is uw steun’. Laten we dit telkens opnieuw proberen! Een genaderijk 2015!

 

Januari 2014 – God was niet bang om met gewone mensen nieuwe dingen te beginnen

jan 2014Dit is de kern van het kerstgebeuren: God komt steeds opnieuw in onze wereld! Hij geeft het nooit op. Zijn liefde vindt steeds een weg naar duizenden en duizenden ontvankelijke harten. Naast vele mooie wensen die mensen elkaar toesturen, kan deze hoopvolle gedachte niet ontbreken. Het is niet gemakkelijk om dit vandaag te geloven te midden van die vloedgolf van soms heel tegenstrijdige informatie. Ook de blijde boodschap dreigt zomaar weggespoeld te worden. En toch blijft Gods verlangen om met gewone mensen nieuwe dingen te beginnen als een huis op de rots gebouwd. In de Bijbel zien we voortduren hoe Zijn barmhartigheid steeds nieuwe en ongeziene perspectieven opent. Hoe moeilijk hebben wij het echter om voor anderen nieuwe kansen te scheppen. Maar ook in onze onmacht komt Hij ons nabij. Een reflectie over Zijn blijvende woorden van liefde, barmhartigheid en vrede opent heel geleidelijk ons hart voor wederliefde. Een liefde die ons uiteindelijk en voorgoed in beweging brengt en in ons onvermoede krachten opwekt. Zovele mensen vóór ons getuigen hiervan op hun eigen unieke wijze.
Maria heeft bij ervaring weet van deze geloofsweg en spoort ons aan om na elke hapering op te staan en verder te gaan. Deze weg van liefde kan enkel uitmonden in die grote barmhartige liefde van de H. Drievuldigheid zelf. Door het Woord van God, door de sacramenten, vooral van de eucharistie en het sacrament van de vergeving, staan we weerbaarder in de wisselvalligheden van het leven. Zijn Geest stuwt ons, helpt ons, leidt ons langsheen alle kronkelige wegen. Doof de Geest niet uit! (1 Tess. 5,19)

Februari 2014 – Dit is de dienaar/dienares in wie Ik behagen schep (Js. 42,1)

feb 2014De natuur rondom ons is in alle stilte en diepte met de komende lente – hoe ver ook – bezig. De dagen lengen zichtbaar. In deze wintertijd groeit weer licht. Licht en leven horen samen, en deze worden ons ook dagelijks aangereikt door Gods Woord. Een zin uit de Bijbel heeft de kracht in zich om ons helemaal op te monteren. Zo ook die van de profeet Jesaja. Ja, God schept blijvend behagen in mij, zoals in Jezus, zoals in Maria. Wat er ook in ons leven is gebeurd, wij kunnen niet meer uit de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vallen. Dat is die kostbare gave van het doopsel die we met alle gedoopten delen. Dit Godsgeschenk dat ons meer en meer thuis brengt in die mysterievolle geborgenheid van de H. Drie-eenheid. Maria heeft als geen ander dat mysterie groeiend doorgrond: dit vervulde haar hele wezen en brak verder uit in een grote dienstbaarheid. Maria helpt ons blijvend om groeiend ten volle als gedoopten te leven. Ook de H. Jozef als zovele andere heiligen en dierbare overledenen waken over ons. Wij zijn echt en blijvend dierbaar in God!
En toch is het samenleven in gezin en in gemeenschap niet gemakkelijk. We stoten en kwetsen ons aan elkaar. Onbegrip, wantrouwen, lichtgeraaktheid, jaloersheid, wrevel: ze zijn niet ver weg. Maar daarin kunnen we met vallen en opstaan vruchtbare wegen vinden. Daarin kunnen we elkaar bemoedigen en steunen om verder te stappen. We worden geroepen tot een grotere dienstbaarheid als een klare echo van die oneindige diepe liefde van de H. Drie-eenheid. Een citaat van de H. Franciscus van Sales roept ons op tot dapperheid: ‘De mensen moeten geduld hebben met elkaar en de dappersten zijn zij die de fouten van anderen het best weten te verdragen’. En om heel wat positiever en blijer in het leven te staan, valt er in het volgende citaat iets moois te rapen: ‘Er valt aan alles wel iets verkeerd te ontdekken, maar het is handiger te letten op wat er goed aan is’ (Neal Walsh).
Heb vertrouwen in de werking van de H. Geest en zijn vruchten groeien in ons, in alle stilte en diepte: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

Maart 2014 – De H. Jozef, een man in de schaduw (Kardinaal Danneels)

maa 2014Velen onder ons weten dat maar ook de Sint-Jozefsmaand is: 19 maart is de feestdag van de H. Jozef. Ik neem graag een deel tekst over uit het boek ‘Een jaar met Kardinaal Godfried Danneels – Wijsheid en geloof voor elke dag’, uitgegeven bij Lannoo:
[Jozef is een verborgen, ongeziene man, maar toch is hij altijd intens aanwezig. Hij is een man van diep geloof, die aanvaardt dat God zich in zijn leven mengt en het onverwachts  een heel andere richting uitstuurt dan hijzelf had gewild. Hij volgt en gelooft.
Wij hebben van hem veel te leren. Wij geloven heel weinig dat God zich in ons leven mengt. Enzeker niet als Hij het een richting instuurt die ons niet ligt! Een onverwachte gebeurtenis in ons leven kan echter een duidelijke vingerwijzing zijn: ziekte, verlies, een mislukking in het werk, een ontmoeting … Dan zeggen we: “Dat is onmogelijk, mijn gezond verstand zegt dat zoiets niet van God kan komen.” Maar God staat niet altijd aan dezelfde kant als gezond verstand. Waar Jozef bovendien met kop en schouders boven ons uitsteekt, is zijn voorkeur voor verborgenheid en stilte. Jozef is het al eeuwen gewend te verdwijnen en in de schaduw te staan. Niemand wordt méér vergeten dan hij. Jozef heeft iets van Johannes de Doper die zegt: “Hij moet GROTER worden, en ik KLEINER.”]
Vragen we de H. Jozef dat hij ons helpt om vertrouwvoller te geloven, opdat God zich in ons leven mengt en dat Hij ten slotte alles ten goede leidt. De H. Jozef brengt ons ook dichter bij het mysterie van de H. Drie-eenheid, bij Maria, bij de mensen. We voelen ons toch ook meer thuis bij heel bescheiden mensen, daarom denk ik ook zo bij de H. Jozef.
Vertrouwen we ons verder toe aan de Vader, De Zoon en de H. Geest, samen met Maria en de H. Jozef.

Juni 2014 – Jezus sprak: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en Mij‘ (Joh. 14,1) 

juni 2014De meimaand vloeit over in juni met een uitbundige overvloed, zoals de natuur aan kerkelijke feesten alles gecentreerd op Jezus: Pinksteren, feest van de H. Drie-eenheid, Sacramentsdag, H. Hart van Jezus. Het draait altijd rond de liefde van God voor ons allen: elke dag fris nieuw, elke dag overvloedig en blijvend, elke dag heel innig en persoonlijk. Jezus’ grootste verlangen is om bij ons te blijven al weldoende en meelijdend. Hij heeft ons een helper gegeven die ons alles in herinnering zal brengen, vooral als ons vertrouwen wankel wordt door alles wat we horen, zien en meemaken. Jezus heeft ons Zijn Geest met een volheid aan gaven beloofd, niet allen wat actief rond de pinksterdagen maar dag en nacht, elke dag van het jaar. Onrust, vrees, bezorgdheid kent ieder en toch klinkt herhaaldelijk uit Jezus’ mond: ‘Vrees niet, wees niet ongerust!‘. Vertrouwen we telkens opnieuw onze vrees toe. Volgend citaat kan ons tot positieve gedachten brengen: ‘Dat de kraaien van kommer en zorg over je hoofd vliegen, kan je niet voorkomen. maar je kunt wel verhinderen dat ze zich in je haar nestelen’  (Chinees gezegde). Een kort christelijk  programma voor elke dag bestaat uit vier woorden: blij – dankbaar – vertrouwvol – dienstbaar zijn. Elke dag te herhalen met vallen en opstaan! Dit is ook één van de goede wegen naar God en naar de mensen.
Een ander citaat zegt ons ook iets sterks over het wezen van God en ook over echte menselijke liefde: ‘Elke echte liefde is de geschiedenis van een groot geduld’‘ (Anoniem).
We krijgen de genade elke dag te groeien in een grote liefde! Maria, de H. Jozef, zovele heiligen en dierbare overledenen helpen ons verder op onze levensweg. Doe goed en doe gestaag verder, vertrouwvol!