Generale Overste Broeders van Liefde
 
Lid van de Regionale Raad van de Sint-Vincentiusregio Broeders van Liefde
 
Voormalig Generale Overste van de Broeders van Liefde
 
Voormalig Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België
 
Herwig Arts s.J.
Jezuďet, hoogleraar aan de universitaire faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen en in 1981 eveneens aan de K.U. Leuven
 
Ds. Arie van der Veer
Voorzitter EO en presentator ‘Nederland Zingt’ en ‘Goud, Wierook en Mirre’
 
Fernand Van Neste s.J.
Jezuďet en emeritus-hoogleraar van de Faculteit Rechten UFSIA, waavan hij ook decaan was.

 
Frans Mistiaen s.J.
Inspirerende homilies
 
Dominicanen Vlaanderen
Gesticht door de heilige Dominicus Guzman (Caleruega (Castilië), 1170 – Bologna, 6 augustus 1221)

Dominicanen Knokke

Dominicanen Schilde-Bergen

Preek van de week
Een groep Vlaamse dominicanen wil op deze manier dienst bewijzen aan allen die begaan zijn met een degelijke woordverkondiging
Zondagsvieringen

De Werkgroep liturgie van de dominicaanse parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen te Schilde wil aan geďnteresseerde parochies en gemeenschappen liturgische teksten ter beschikking stellen voor de zondagse eucharistie