Als vormingscentrum van de Broeders van Liefde zijn we ertoe geroepen om specifieke initiatieven te nemen over de inspiratie van waaruit zorg en onderwijs worden verstrekt. Het is ons verlangen om via dit zorg-dragen een spoor van liefde en hoop na te laten in het hart van medemensen, zodat ze nu reeds verrijzenisvreugde mogen ervaren. We willen daardoor een bijdrage leveren tot een kwaliteits- en zinvol leven voor zoveel mogelijk mensen.

Omdat het in onze samenleving niet meer voor de hand ligt om spontaan met bronnen van christelijke inspiratie in contact te kunnen komen, wijzen we graag hierbij de weg naar enkele van de vele bronnen van christelijke spiritualiteit.

Het is immers een bron van grote kracht indien we tijdens ons leven op de een of andere wijze mogen ervaren dat we door God worden aangesproken, omdat we voor Hem belangrijk zijn, omdat Hij ons graag ziet, omdat we Zijn geliefd kind zijn. Aangesproken worden door Hem is een uitnodiging om te antwoorden, een uitnodiging om zelf een geliefd kind van God te worden door méér en méér broer en zus van liefde voor elkaar te worden.

Deze bronnen van christelijke spiritualiteit voeren u naar ‘plaatsen’ waar u door Hem geestelijk kan worden ‘aangeraakt’ en ‘bewogen’, zodat u uw levensweg “in liefde bewogen” kan verder zetten.