Vandaag: 21 Oct 2019
Openingstijden: 7u45-15u00 - woensdag: 7u45-12u00
Tel: 09 216 35 56
Object zoeken
» Biblioinfo
Help


Objectinformatie:
Uitleenmateriaal: Boeken
Collectie: Non-fictie
Ruglabel: 393.71.
Title: De vrederechter - 'Tot uw dienst'
Rest van titel:
Auteur: ROTTHIER K. (ed.)
Clausule verantwoordelijkheid:
Tonen in OPAC: ja

Informatie over dit exemplaar:

Barcode Beschrijving Status Ingevoerd op Uitleentermijn [dagen]
9789048632558 Ingeboekt 2018-09-12 13:06:20

Aanvullende informatie over dit object:
Onderwerp of thema: vredegerecht
Onderwerp of thema: België
ISBN: 978 90 486 3255 8
Place of publication, distribution, etc.: Brugge
Uitgeverij: Die Keure
Date of publication, distribution, etc.: 2018
Pagina's: 228 p.
Summary, etc. note: "De auteurs van dit boek omschrijven alle functies en bevoegdheden van het vredegerecht mooi aan de hand van concrete casussen. Ook de rol van de betrokken actoren wordt uitvoerig beschreven. Het is daarom een geschikt instrument voor zowel de burger die met een conflict of een vraag over bescherming wordt geconfronteerd als de professionele actor van het vredegerecht"Koen Geens - Minister van JustitieDe laatste jaren kent justitie een tsunami aan hervormingen. Sommigen zien het bos niet meer door de bomen.Ook de vredegerechten ontsnappen niet aan de hakbijl van de overheidsfinanciën.Nochtans is duidelijk dat de vredegerechten nog steeds een voorname plaats bekleden in het gerechtelijk landschap. In tijden waarin de sociale verbondenheid en het menselijk contact onder druk staan, is er meer dan ooit nood aan een toegankelijke nabijheidsrechter, die in staat is op een snelle, goedkope en klantvriendelijke wijze in te staan voor de rechtsbedeling.De vrederechter heeft inzake bevoegdheid vele pijlen op zijn boog. Ondanks de recente bevoegdheidsherverkaveling heeft hij/zij nog altijd een zeer omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt ooit wel eens of zelfs meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor een of ander probleem.Het is de bedoeling van dit boek in een eenvoudige taal de rechtzoekende op deze tocht te gidsen en een overzicht te geven van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld. Het gaat onder meer over betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, onteigeningen, voogdij, geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer.Het boek besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop de geschillen worden afgehandeld, de zogenaamde procedure. Zoals verzoening, de openbare zitting, de raadkamer, plaatsbezoeken, enz.Kortom, voor eenieder een handige en nuttige handleiding geschreven door een team van rechtspractici die van wanten weten omdat zij al vele jaren dagelijks betrokken zijn in het reilen en zeilen van een vredegerecht.
Purchase price: € 30,00OPAC | Help

GNU General Public License