Vandaag: 21 Oct 2019
Openingstijden: 7u45-15u00 - woensdag: 7u45-12u00
Tel: 09 216 35 56
Object zoeken
» Biblioinfo
Help


Objectinformatie:
Uitleenmateriaal: Boeken
Collectie: Non-fictie
Ruglabel: 606.31.
Title: Handboek vroege psychose
Rest van titel: Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg
Auteur: VELING W., VAN DER WAL M., JANSEN S., VAN WEEGHEL J. & LINSZEN D. (red.)
Clausule verantwoordelijkheid:
Tonen in OPAC: ja

Informatie over dit exemplaar:

Barcode Beschrijving Status Ingevoerd op Uitleentermijn [dagen]
9789088502699 Ingeboekt 2018-11-29 08:18:17

Aanvullende informatie over dit object:
Onderwerp of thema: psychosen
Onderwerp of thema: psychische stoornissen
ISBN: 978 90 8850 269 9
Place of publication, distribution, etc.: Amsterdam
Uitgeverij: B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
Date of publication, distribution, etc.: 2013
Pagina's: 270 p.
Summary, etc. note: In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams uitgebreid naar mensen met een ultrahoog risico op psychose. Voor deze groep patiënten is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie te weinig specifiek. "Handboek Vroege Psychose" beoogt 'voor en door de praktijk' tot richtlijnen voor de behandeling van deze doelgroep te komen. Voortgekomen uit een initiatief van het multidisciplinaire Netwerk Vroege Psychose, waarin de Nederlandse behandelteams ervaringen en kennis uitwisselen, staat het Handboek onder redactie van toonaangevende clinici en onderzoekers werkzaam in het aandachtsgebied. In "Handboek Vroege Psychose" is de beschikbare kennis over eerste psychose gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Hierbij worden zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaringen benut. Het handboek laat vanuit de invalshoeken van alle betrokken disciplines zien wat concreet bijdraagt aan goede, herstelgerichte zorg aan mensen met (een hoog risico op) een eerste psychose, zodat zij grip krijgen op hun klachten en hun leven weer kunnen oppakken. "Handboek Vroege Psychose" is onmisbaar voor professionals van alle disciplines die in de gespecialiseerde vroegepsychosezorg willen werken: ervaringsdeskundigen, IPS-ers, managers, psychiaters, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, rehabilitatiemedewerkes, SPV-en, trajectbegeleiders en woonbegeleiders. Deze uitgave is een initiatief van het Netwerk Vroege Psychose. Het NVP is een onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.
Purchase price: € 39,95OPAC | Help

GNU General Public License