Vandaag: 22 Aug 2019
Openingstijden: 7u45-15u00 - woensdag: 7u45-12u00
Tel: 09 216 35 56
Object zoeken
» Biblioinfo
Help


Objectinformatie:
Uitleenmateriaal: Boeken
Collectie: Non-fictie
Ruglabel: 614.25.-Engels
Title: Fall prevention in nursing homes: documented effectiveness, prevailing views and current practices
Rest van titel: Vertaling: Valpreventie in woonzorgcentra: gedocumenteerde effectiviteit, heersende opvattingen en huidige praktijken
Auteur: VLAEYEN E.
Clausule verantwoordelijkheid:
Tonen in OPAC: ja

Informatie over dit exemplaar:

Barcode Beschrijving Status Ingevoerd op Uitleentermijn [dagen]
9789491346200 Ingeboekt 2018-01-08 13:11:58

Aanvullende informatie over dit object:
Onderwerp of thema: valpreventie
Onderwerp of thema: ouderen
Onderwerp of thema: woonzorgcentrum
Onderwerp of thema: verpleging
ISBN: 978 94 91346 20 0
Place of publication, distribution, etc.: Leuven
Uitgeverij: Acco
Date of publication, distribution, etc.: 2017
Pagina's: 249 p.
Summary, etc. note: Op donderdag 14 december 2017 verdedigde Ellen Vlaeyen haar proefschrift “Fall prevention in nursing homes: documented effectiveness, prevailing views and current practices”. Valincidenten vormen een omvangrijk probleem voor ouderen. In woonzorgcentra zijn valincidenten het meest prominent aanwezig, met een geschatte incidentie van 1,6 vallen per bewoner per jaar. Deze hoge incidentie kan worden verklaard door het feit dat bewoners in woonzorgcentra ouder en kwetsbaarder zijn in vergelijking met thuiswonende ouderen. Valincidenten leiden tot fysieke gevolgen (b.v. hoofdletsels, heupfracturen en overlijdens), psychologische last waaronder valangst, sociale isolatie en depressie, alsook een grote stijging van de gezondheidskosten. Deze gevolgen belasten de reeds kwetsbare gezondheidszorgsystemen. Daarom zijn valincidenten één van de meest dringende gezondheidszorgproblemen in woonzorgcentra waarbij preventie onontbeerlijk is. Het overkoepelende doel van dit doctoraat was om meer inzicht te verwerven met betrekking tot de reguliere valpreventie praktijkvoering in Vlaamse woonzorgcentra. Op basis van deze inzichten kan de toepassing van evidence-based valpreventiemaatregelen in de praktijk verbeterd worden. Enkele belangrijke hiaten werden onderzocht met betrekking tot de effectiviteit van valpreventiemaatregelen (DEEL 1), de heersende opvattingen en huidige praktijken in Vlaamse woonzorgcentra (DEEL 2) en de haalbaarheid van het implementeren van valpreventiemaatregelen (DEEL 3).OPAC | Help

GNU General Public License