De raad van bestuur van Vormingscentrum Guislain vzw heeft besloten om de activiteiten van het Vormingscentrum stop te zetten met ingang van 31 december 2019.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de uitbating van de aula en vergaderlokalen, inclusief catering, vanaf 01/01/2020 zal overgenomen worden door IVV Sint-Vincentius vzw. De contactpersoon binnen IVV Sint-Vincentius vzw voor reserveringen van de aula en vergaderlokalen is :

Mevrouw Carla Snoeck
=> mailadres: vormingscentrum@ivv-gent.be
=> website: https://www.ivv-gent.be/vormingscentrum-guislain/

Het Vormingscentrum excuseert zich voor de onzekerheid van de voorbije periode en de eventuele ongemakken ten gevolge van die onzekerheid.

Wij danken alle klanten, die wij door de jaren heen in het Vormingscentrum Guislain mochten ontvangen, voor het gestelde vertrouwen.

Hoe kan u ons bereiken?

Wij zijn nog steeds te bereiken via:

Vormingscentrum Guislain vzw

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
BTW nummer: BE 0455 825 368

MAIL vc.vormingscentrumguislain@fracarita.net